ເວບໄຊນີ້ສ້າງຂື້້ນເປັນທານໂດຍ ສົມພອນ ສະໝອນແກ້ວ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໃນແວດວົງສັງຄົມລາວອອນລາຍໃນທາງສ້າງສັນແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຫຼືການຄ້າຂາຍໃດໆທັງສີ້ນ ຖ້າລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ທານຂອງທ່ານຜູ້ໃຈບູນທີ່ຫລິງເຫັນຄູນຄ່າຂອງໜ້າເວບນີ້ ຈະຂໍມອບໃຫ້ເປັນທານແກ່ສະມາຄົມ AIDEDS ທັງໝົດ 100%

This website donated by Somphone Samonekeo for non-profit Lao community activities reports online only not for profit nor commercial whatsoever, any donation from generous people who appreciates contents of this website will be donated toward the poverty non-profit association AIDEDS 100%

ບອກເລົ່າຮ່ວມກັບລາວທີວີການາດາຍີນດີສະເນີ ລາຍການຖ່າຍທອດສົດແລະລາຍການທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້
The cooperation between Boklao and Lao TV Canada is pleased to present live event and recorded event in the past to you, please click on it to see...
ເຊີນຊົມເວບເຟດສະບຸກລາວທີວີການາດາ

ຂໍຂອບໃຈທີ່ແວະມາຢ້ຽມຢາມ ທ່ານເປັນແຂກຜູ້ທີ່... Thank you for stopping by, you are our guest number...
Counter
ບອກເລົ່າໃນເຟດສະບຸກ

ເຊີນກົດທີ່ຮູບພາບດ້ານລູ່ມນີ້ເພື່ອເບີ່ງຄວາມຄຶບໜ້າຂອງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນບ້ານທໍລະທີ ມ ໂຂງ ຂ ຈຳປາສັກ ໂດຍທືນຂອງສະມາຄົມ AIDEDS ຈາກ ມົງເຕຣອານ ປະເທດການາດາ
Click on picture below to see more details of new school construction development at Ban Tholathy Khong district province of Champasak, Laos funding by association AIDEDS from Montreal Canada
Project new schopol at Ban Kat, Oudomxay, ໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນບ້ານກັກ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
Xienghone Pre-school, Xienghone District, Province of Sayabouly-Completed ໂຄງການສຳເລັດແລ້ວ
Primary School Phonedeng Village, Khong District, Champasak Province-Completed ໂຄງການສຳເລັດແລ້ວ
Ceramic floor covering Paktha Hospital-Completed ໂຄງການສຳເລັດແລ້ວ
Primary School Tholathy Village, Khong District, Champasak Province-on going ກຳລັງດຳເນີນຢູ່